آب صنعت و فضای سبز با احداث و توسعه شبکه فاضلاب شهری تامین می شود|

استاندارفارس: آب صنعت و فضای سبز با احداث و توسعه شبکه فاضلاب شهری تامین می شود

انتهای پسام

دکتر محمدهادی ایمانیه با اشاره به نیاز فضای سبز شهری و صنایع استان به آب، گفت: با اجرای شبکه فاضلاب شهری و استفاده از پساب آن، می توان آب مورد نیاز صنعت و فضای سبز و کشت گلخانه ای را تامین کرد.


نماینده عالی دولت در استان گفت: هم اکنون آب مورد نیاز پتروشیمی از سد درودزن تأمین می شود که با اجرای شبکه فاضلاب، این آب به بخش خانگی تزریق و از استفاده آب شرب در صنعت جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی و پتروشیمی شیراز، بخشی از منبع تأمین مالی این طرح می باشد.

بخوانید:  انتصاب جدید در مرکز همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم

منبع