آب مورد نیاز کشاورزان برای کشت محصولات خارج از فصل تامین می شود.

منبع

بخوانید:  مرگ بیش از ۱۸۰۰ کرونایی ظرف چهار روز در ژاپن