آتیلا پسیانی در بیمارستانی در فرانسه بستری شد

منبع

بخوانید:  الحاق ۴۵۰ هکتار زمین به محدوده شهر بیرجند در دست پیگیری است