آخرین اطلاعات از زلزله در اهر

آخرین اطلاعات از زلزله در اهر
بخوانید:  لغو تحریم ها محور گفت و گوی وزرای امور خارجه ایران و عمان