آخرین رنگبندی کرونایی خوزستان تا 31 تیر ماه / رامهرمز در منطقه قرمز

بر این اساس شهرستان رامهرمز وارد منطقه قرمز و شهرستان‌های کارون و امیدیه در محدوده نارنجی نقشه کرونا قرار گرفتند.

منبع

|