آخرین وضعیت رنگ بندی شهرهای خوزستان تا 24 تیرماه 1401

منبع

آخرین وضعیت رنگ بندی شهرهای خوزستان تا 24 تیرماه 1401

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرهای خوزستان را تا 24 تیرماه اعلام کرد.