آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان خراسان جنوبی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان خراسان جنوبی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
وی گفت: در شبانه روز گذشته مورد جدیدی از فوت کرونایی در استان ثبت نشد و تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۷ نفر است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۸۸ هزار و ۲۳۱ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۲ هزار و ۷۹۵ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۴ هزار و ۷۱۵ نفر واکسن نوبت سوم و ۹ هزار و ۳۷۱ نفر نوبت چهارم واکسن را دریافت کردند.

منبع

انتهای پیام