آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان فارس تا 20 تیر1401

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۱ هزار و ۸۴۳ هم استانی مبتلا به کووید۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

منبع

|