آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان فارس تا 16تیر1401

انتهای پیام

منبع

با بستری ۲۲ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۲۴ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

در حال حاضر مجموع تعداد دُز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دُز، به هشت میلیون و ۹۶ هزار و ۳۲۳ دُز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۱ هزار و ۴۸۱ دُز نوبت اول، سه میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ دُز نوبت دوم و یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۲۳ دُز نوبت سوم واکسن بوده است.

|