آداب و رسوم زنجانی ها در شب یلدا

صله ارحام  یکی از بهترین دستاوردهای شب یلدا عنوان است. در زنجان در شب یلدا پیران و خردسالان جوانان و به خصوص بزرگترهای ایل در کنار هم جمع می شوند.

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف