آذربایجان غربی به بوی شهدا معطر می شود/ ورود پیکرهای 24 شهید به کشور در روز چهارشنبه

منبع

بخوانید:  جشن پایان سال باشگاه فرهنگی و ورزشی مهر عظام