آرزوی عالیشاه برای یک پرسپولیسی+ سند

به گزارش خبرگزاری برنا، امید عالیشاه در واکنش به خبر خداحافظی محسن ربیع‌خواه از فوتبال پیامی را برای او منتشر کرد و برای همبازی سابق خود آرزوی موفقیت داشت.


|

آرزوی عالیشاه برای یک پرسپولیسی+ سندآیا این خبر مفید بود؟

منبع عالیشاه

پیام کاپیتان اول پرسپولیس برای بازیکن سابق سرخ‌ها را می‌توانید در زیر ببینید: