آرش فرهادیان: مجمع ژیمناستیک قانونی بود

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف