آزمایش کیفیت تماس تصویری پیام‌رسان‌های ایرانی در قطر

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

همچنین به نظر می‌رسد، وزیر ارتباطات در تماس تصویری خود با ایران که با یکی از کارکنان وزارت متبوع خود برقرار کرده است از پیام‌پرداخت «بله» استفاده می‌کند.


|

آزمایش کیفیت تماس تصویری پیام‌رسان‌های ایرانی در قطر