آزمون تئوری مربیگری بدنسازی برگزار شد

منبع


|

آزمون تئوری مربیگری بدنسازی برگزار شد

دکتر محمد نصیری ریاست هیئت بدنسازی و پرورش‌اندام استان کرمان از آزمون‌های تئوری و عملی این دوره به صورت ویژه بازدید کرد و با شرکت‌کنندگان به گفت‌وگو پرداخت.