آسفالت محله سنگ کن غربی در راستای تداوم نهضت آسفالت

شهردار بندرعباس از آسفالت و زیرسازی محله سنگ کن غربی در راستای نگاه عدالت محورانه در محلات خبر داد.

وی در پایان گفت : شهرداری بندرعباس در مسیر خدمت‌رسانی هدفمند و متوازن به شهروندان تلاش کرده است از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند تا شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان باشیم.


منبع

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف