آسمان البرز فردا و پس فردا غبارآلود است

منبع

بخوانید:  تقدیر از اثر خبرنگار برنا در اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر گیلان