آشنایی با آداب شش گانه عید فطر

طبیعت با بهار طراوت می یابد و معنویت با بهار رمضان اوج می گیرد. بهار طبیعت با نوروز آغاز می شود و بهار معنویت با ماه رمضان.منبع

بخوانید:  خصوصیات کلی و جالب متولدین دی ماه