آغاز بازسازی بیش از هزار واحد مسکونی زلزله‌ خوی|

آغاز بازسازی بیش از هزار واحد مسکونی زلزله‌ خوی

منبع