آغاز ثبت‌نام رسمی در سومین دوره طرح سنجش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم کشور

وی با اشاره به اینکه این سومین سال برگزاری متوالی طرح سنجش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن است ، گفت : پس از برگزاری دوره سوم در سال 1401، برگزاری این آزمون به مدت دو سال متوقف خواهد شد و در این زمان بر روی موضوع ارتقاء و آموزش‌های تخصصی به ‌منظور رفع کمبودهای موجود در استان‌ها پرداخته خواهد شد و دوره چهارم این طرح پس از تکمیل فرآیند آموزشی در نیمه دوم سال 1403 برگزار خواهد شد.

 |

منبع