آغاز ثبت نام نوبت دوم کنکور از ۱۵ فروردین/ تعداد دختران در ۲ رشته تحصیلی از پسران بیشتر است

به گفته مروتی برنامه برگزاری نوبت دوم کنکور 1402 به این صورت است که صبح روز 14 تیرماه آزمون گروه های علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر و صبح روز 15 تیرماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی برگزار خواهد شد.

 امسال در کنکور 1402  این مصوبات اجراشد و برای نخستین بار کنکور به صورت دو مرحله ای برگزار می شود؛ نوبت اول کنکور 1402 پنجشنبه 29 دی ماه با شرکت 987 هزار نفر برگزار شد که بیشترین داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی حضور داشته، 60 درصد داوطلبان این گروه دختر و 40 درصد پسر، پس از آن بیشترین جمعیت در گروه علوم انسانی که در اینجا نیز 60 درصد دختر و 40 درصد پسر، پس از آن گروه علوم ریاضی قرار دارد که 60 درصد داوطلبان پسر و 40 درصد دختر حضور داشتند.


|

آغاز ثبت نام نوبت دوم کنکور از ۱۵ فروردین/ تعداد دختران در 2 رشته تحصیلی از پسران بیشتر است

کنکور

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی جلساتی تشکیل دادند کخ تنایج ایتن جلسات تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دردانشگاه است مصوباتی دراین راستا تصویب شد؛ سهم آموزش وپروش 60 درصد و سهم کنکور 40درصد در کنکور 1402 باشد و سال به سال سهم کنکور کاسته و به سهم سوابق تحصیلی اضافه خواهدشد. همچنین نتیجه دوم این جلسات حذف دروس عمومی از کنکور و به سوابق تحصیلی منتقل شود.

بخوانید:  رفع کمبودهای حوزه‌‌های شهری و روستایی نیازمند همکاری بنیاد علوی است

مصوبه دیگری درباره پذیرش بود که دانشگاه‌های کشور می توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.