آغاز سرشماری زنبورستان های لرستان از ۱۶ مهرماه

دیر طیور وزنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه زنبورستان ها باید تبدیل به یک صنعت اقتصادی دراستان باشد ،تصریح کرد: لرستان دارای ظرفیت های بالقوه در حوزه زنبورستانها است که باحمایت از آنها می توان به پایلود وقطب تولیدعسل  تبدیل ودراشتغال زایی موثر باشد.

 گزارش خبرگزاری برنا از  لرستان؛ داوری درجلسه سرشماری زنبورستان های استان ، اظهار کرد: در بحث سرشماری در زنبورستان های استان لرستان طی سال‌های گذشته به علت بیماری کرونا تعطیل بودو هیچ گونه سرشماری انجام نشد، اما امسال با رفع این بیماری قرار است از ۱۶ تا۲۸مهرماه امسال سرشماری زنبورستان هاانجام گیرد.


|

آغاز سرشماری زنبورستان های لرستان از ۱۶ مهرماه


آیا این خبر مفید بود؟منبع