آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی سهراب در این هفته

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی سهراب پایان این هفته آغاز خواهد شد.منبع|

آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی سهراب در این هفته