آغاز فرآیند بازطراحی و تجهیز کتابخانه مرکزی خرم آباد


منبع

گودرزی با بیان اینکه بعضی از بخش‌های ویژه برای اولین بار در کتابخانه مرکزی رشت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و برای دومین بار در کتابخانه مرکزی خرم‌آباد  اتفاق خواهند افتاد،  گفت: بخش نشریات، بخش مخزن، نابینایان و ناشنوایان، کمک درسی و سالن‌های مطالعه با ویژگی‌های خاص خود و خدمات مبتنی بر وب در فاز اول پیش‌بینی شده است و منابع دیداری و شنیداری را نیز در کتابخانه مرکزی خرم‌آباد خواهیم داشت.


آیا این خبر مفید بود؟

وی  با اشاره به برنامه‌ریزی که از قبل با همکاری همکاران در اداره کل عمران نهاد صورت گرفته است، افزود: در این سفر به دنبال این هستیم که بتوانیم از این فضا در رابطه با خدمات بروز کتابخانه‌ای بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم و بتوانیم فضاهای موجود را بازطراحی کنیم.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف