آغاز واکسیناسیون ۲ میلیون راس دام سبک سیستان و بلوچستان علیه طاعون

معزی اظهارداشت: در راستای اجرای برنامه ملی ریشه کنی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، همزمان با سراسر کشور در استان فاز واکسیناسیون طاعون نشخوارکنندگان کوچک آغاز شده است.به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ، دکتر ویدا معزی اظهارداشت: دام و صنایع وابسته به آن یکی از مهمترین سرمایه‌های کشور هستند و اینکه عمده پرورش دهندگان دام سبک از اقشار ضعیف جامعه (روستایی و عشایری) به عنوان ذینفعان اصلی این سرمایه محسوب می‌شوند بنابراین حفظ حراست از سرمایه‌های دامی کشور به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمان دامپزشکی کشور، یک اصل مهم تلقی می‌شو.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از مهمترین بیماری‌های عفونی با واگیری بالا در نشخوارکنندگان کوچک اهلی و وحشی، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یا PPR هست که منجر به بروز تلفات وسیع در جمعیت دام سبک می شود.


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف