آغاز واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه های ویلایی

رستم قاسمی:
به دنبال این هستیم که به دلیل موجود بودن اراضی، زمین را به مردم طی مراحلی واگذار کنیم تا برای ساخت خانه های یک طبقه ویلایی استفاده شود.منبع