آغاز کلاس های آموزش شهروندی در4 مرکز گل و گیاه و فضای سبز باب الرضای تهران

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف