آلایندگی فاضلاب‌های صنعتی و خانگی کاهش یافت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

 آلایندگی فاضلاب‌های صنعتی و خانگی کاهش یافت

منبع


|