آلودگی «۲۱ ایستگاه» سنجش کیفیت هوا در تهران


آلودگی «۲۱ ایستگاه» سنجش کیفیت هوا در تهران

کیفیت هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۴۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و ۲۱ ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند.آیا این خبر مفید بود؟


|