آماده‌سازی جشن نور تهران زیبا در بوستان ملت

سازمان زیباسازی شهرتهران در حال آماده سازی ضلع شرقی بوستان ملت و تکمیل سازهای نوری جشن نور “تهران زیبا” است.
جشن نور “تهران زیبا” بزرگترین جشن نور کشور است که در آن ۵۰ سازه نوری هنری و تعاملی در اشکال و فرم های مختلف توسط هنرمندان و مجریان طراحی، ساخته و نصب شده است.منبع

بخوانید:  نظام تعلیم و تربیت به انتقال تجربه استادان و پیش کسوتان فرهنگی نیازمند است