آماده باش اورژانس ۱۱۵ جنوب غرب خوزستان / تحت هیچ شرایطی به تماشای روان آب و سیلاب ها نروید


آماده باش اورژانس ۱۱۵ جنوب غرب خوزستان / تحت هیچ شرایطی به تماشای روان آب و سیلاب ها نروید

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از آماده باش اورژانس ۱۱۵ شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی خبر داد.

منبع