آماده باش هلال احمر لرستان برای مقابله با سیل احتمالی

 

منبع > >

محمدقدمی ز آماده باش جمعیت هلال احمر استان در پی ورود سامانه بارشی به این استان خبر داد.

 

|

آماده باش هلال احمر لرستان برای مقابله با سیل احتمالی