آمادگی منطقه 21 برای مواجهه با بارش برف/ 11 هزار کیسه شن و نمک شارژ شد

شهردار منطقه 21 با بیان اینکه حدود 400 نفر نیروی انسانی در منطقه شامل عوامل اجرایی و کارگری به خدمت پرداختند، گفت: برفی که در محدوده منطقه 21 بارید، تقریبا 18 سانتی متر در سطح محدوده بود.

وی با اشاره به اقداماتی که امروز 25 بهمن‌ماه برای مواجهه با برف فردا انجام شده، گفت: حدود 11 هزار کیسه شن و نمک مجددا شارژ و در نقاط از پیش تعیین شده قرار گرفت. 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف