آمادگی پالایشگاه های ۱۳ گانه پارس جنوبی برای تامین حدود ۷۵ درصد گاز کشور


آمادگی پالایشگاه های ۱۳ گانه پارس جنوبی برای تامین حدود ۷۵ درصد گاز کشورمنبع

بخوانید:  بازدید از برج میلاد در ایام نوروز امسال رکورد زد