آمار ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه اعلام شد


آمار ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه اعلام شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو با اشاره به اختلال در سایت سامانه در برخی ساعات گفت: از ۳ خرداد تاکنون ۵۲۵ هزار نفر توانستند در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت نام خود را نهایی کنند.

منبع

بخوانید:  ذخایر ارزی دومین اقتصاد جهان سقوط کرد