آمار فروشی چشمگیر در سینماهای ایران

در سال های اخیر اوضاع و احوال گیشه های سینماها در ژانرهای مختلف رو به راه نبوده و نگرانی های بسیاری را برای سینمادارن ایجاد کرده است اما شیوع ویروس کرونا به این نگرانی ها بیش از پیش دامن زد و همچنان که در دوران پساکرونا قرار داریم این نگرانی ها ادامه دارد.

فرجی در پایان گفت: اعضای شورای راهبردی سازمان سینمایی در جلسه ای به تبلیغات آثار سینمایی و بیلبوردهای شهری اشاره داشتند که تا کنون این موضوع اجرایی نشده است، امیدواریم که این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. 


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف