آمار فوق العاده پرسپولیس با 10 برد متوالی!

منبع

بخوانید:  قهرمانی تیم منتخب پایوران نیروی زمینی در مسابقات سراسری فوتسال سپاه