آموزش و پرورش در تربیت نسل‌ها نقش کلیدی دارد

محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز پنجشنبه در مراسم افتتاح دبیرستان دوره اول متوسطه مهر شهرستان تاکستان اظهار داشت: اتفاقات اخیر کشور آموزش و پرورش و شأن و جایگاه موثر آن در جامعه را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار داد و تحول در این نهاد مهم باید با توان بیشتری دنبال شود.


|

اعلایی: آموزش و پرورش در تربیت نسل‌ها نقش کلیدی دارد