آنالیز خوبی از ارتدوکس داشتیم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

کاپیتان تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان می گوید با وجود اینکه نسبت به دوره های قبل تیم کاملی نیستم اما با کمک کادر فنی آنالیز بسیار خوبی از تیم ارتدوکس داشتیم که موفق به برد این تیم منجر شد.

اکبری: آنالیز خوبی از ارتدوکس داشتیم
آیا این خبر مفید بود؟