آگاهی، بصیرت و دشمن شناسی رمز پیروزی ملت است


آیا این خبر مفید بود؟


|

منبع

بخوانید:  اکران دیدارهای جام جهانی در سینما منتفی است