آیا ادعای افزایش تابش “فرابنفش” در تهران علمی است؟!

موسوی توضیح داد: در مجموع از کل تابش‌های UV,B حدود 5 تا 6 درصد آن به زمین می‌رسد و در صورت ناهنجاری لایه اوزن این میزان می‌تواند تا 12 درصد برسد البته نباید فراموش کرد که تابش فرابنفش تا حد استاندارد در زمین لازم است چرا که بدن انسان برای ساختمان ویتامین دی به این پرتوها نیاز دارد و بدون این پرتو, حیات شگل نمی‌گرفت.

کارشناس لایه اوزن در سازمان محیط زیست با بیان اینکه ظاهرا طرح ادعای افزایش تابش فرابنفش بر اساس داده‌های ماهواره‌ای فرابنفش است, به برسی علمی صحت و سقم این ادعا پرداخت.

منبع

آیا ادعای افزایش تابش "فرابنفش" در تهران علمی است؟!

|