آیا از سایر باشگاه های متخلف امتیاز گرفته می شود؟

منبع

بخوانید:  برد پرگل لورکوزن در حضور سردار آزمون