آیا دارو درمان تومورهای جامد به زودی منتشر خواهد شد؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|

آیا دارو درمان تومورهای جامد به زودی منتشر خواهد شد؟

سرنائومیکس در حوزه‌ توسعه‌ داروهای مبتنی بر RNAi فعالیت دارد. این شرکت به تازگی داده‌های اولیه کارآزمایی بالینی فاز اول RNAi درمانی STP۷۰۷ برای درمان تومورهای جامد خود را منتشر کرد.

نقطه پایانی اولیه تعیین حداکثر دوز قابل تحمل و ایجاد توصیه‌های دوز برای مطالعات فاز دوم آینده است. نقاط پایانی ثانویه اضافی برای تعیین فارماکوکینتیک STP۷۰۷ و مشاهده فعالیت ضد توموری اولیه است. این دارو از دو الیگونوکلئوتید siRNA تشکیل شده‌ است کهTGF- β ۱ و COX-۲ را هدف قرار می‌دهد و درون نانوذرات به همراه پپتید هیستیدین لیزین کوپلیمر کپسوله شده‌ است. هر siRNA به‌صورت منفرد و جداگانه موجب ممانعت از بیان یک نوع ژن شده که برای این کار از فعالیت mRNA جلوگیری می‌کند. ترکیب این دو siRNA باعث نوعی هم‌افزایی شده و در نهایت فاکتورهای فیبروژنیک و التهابی را کاهش می‌دهد. تجزیه و تحلیل مولکولی نشان می‌دهد که اثرات استفاده از این ترکیب در مهار اهداف موفقیت‌آمیز بوده است و می‌توان از این فناوری برای بیماری‌های التهابی و فیبروتیک استفاده کرد.

بخوانید:  رئیس جدید ورزش و جوانان باخرز معرفی شد

خبرگزاری برنا؛ سرنائومیکس (Sirnaomics) نتایج کارآزمایی بالینی فاز I نانوداروی خود را برای ارزیابی ایمنی، تحمل و فعالیت ضد توموری منتشر کرد. بیست شرکت‌کننده با تومورهای جامد پیشرفته، که نسبت به روش‌های درمانی استاندارد پاسخ نمی‌دهند، در تجزیه و تحلیل پارامتر تغییر دوز قرار حضور داشتند. پس از برقراری دوز تحمل حداکثر یا دوز توصیه شده، گروه‌های جدیدی برای انجام فاز II به منظور تأیید ایمنی و کشف فعالیت ضد تومور ثبت‌نام می‌کنند. این مطالعه شامل پنج گروه است که دوزهای تشدیدکننده STP۷۰۷ را از طریق تجویز در یک چرخه ۲۸ روزه شامل ۳ میلی‌گرم، ۶ میلی‌گرم، ۱۲ میلی‌گرم، ۲۴ میلی‌گرم و ۴۸ میلی‌گرم گروه دوز دریافت می‌کنند. تجزیه و تحلیل شامل افراد از گروه‌های دوز ۳ میلی‌گرم، ۶ میلی‌گرم و ۱۲ میلی‌گرم است.