آیا ژیمناستیک کودکان را کوچک می کند؟

منبع

بخوانید:  نگاه ما به فوتبال حمایتی وتعاملی است/آشتی با فوتبال لرستان با افتتاح وتکمیل ۴۱زیر ساخت فوتبالی/ برخی کم کاری و عدم کسب نتیجه را با فرافکنی به اداره کل نسبت می دهند