آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ‌می‌ماند

منبع

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: ایشان تا زمانی که به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان هستند، خیلی بعید است که از دبیری شورای نگهبان جا به جا شود.

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با توجه به تجربه و عملکرد آیت‌الله جنتی، ایشان برای این دوره از دبیری شورای نگهبان ابقا خواهند شد.

وی در ادامه در خصوص گمانه زنی خود از تغییر دبیرشورای نگهبان گفت: با توجه به تجربه و توانی که آقای جنتی دارند و عملکرد خوبی که در طی این سال ها از خود نشان داده ، برای این دوره از دبیری شورای نگهبان ابقا خواهند شد.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت و گو با برنا