آیین افتتاحیه اولین کمپ تیم آفرینی استارتاپی

Ezatollah soufi


تاریخ:

منبع

آیین افتتاحیه اولین کمپ تیم آفرینی استارتاپی به همت اتاق بازرگانی اراک با حضور پر شور و بی سابقه دانشجویان استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار گردید.