ابلاغ نقشه راه استان از سوی استاندار مازندران در راستای ارزیابی دقیق مدیران استان

اسماعیل مهرافزا، دیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مازندران گفت: در راستای منویات و فرامین مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور در اولین جلسه شورای اداری استان ها، با تدابیر استاندار مازندران مقرر گردید دبیرخانه ای با مسئولیت اداره کل بازرسی استانداری به منظور نظارت هفتگی و ماهیانه بر عملکرد کمسیون ها و کارگروه ها تشکیل گردد تا ارزیابی دقیق از عملکرد دستگاه های اجرایی صورت گیرد. ‎

مهرافزا افزود: تمامی موارد مندرج در نقشه راه استان که از سوی استاندار مازندران ابلاغ شد در ارزشیابی عملکرد مدیران استان تاثیرگذار است، لذا استانداری مازندران با توجه به جایگاه حاکمیتی و نظارتی نسبت به ارزیابی مبتنی بر واقعیت و قوانین مدیران دستگاه های اجرایی استان اقدام خواهد کرد.


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


ابلاغ نقشه راه استان از سوی استاندار مازندران در راستای ارزیابی دقیق مدیران استان