اتصال ۲۰ روستا استان خرراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات طی یک هفته

اتصال ۲۰ روستا استان خرراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات طی یک هفته

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف