اتفاقات جهان در روزی که گذشت!

از سرقت اطلاعات چهل درصد مردم استرالیا طی یک حمله سایبری تا مرگ ۷۱ مهاجر در آب های ساحلی سوریهمنبع