اتمام عملیات بازسازی و لایروبی قنات سلیمانیه در شهریور ماه سال جاری

منبع

بخوانید:  انتشار جلد دیگری از مجموعه طنزآوران ایران با عنوان ابو اسحاق حلاج شیرازی